SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CENDI FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET CIRUM
LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG TỚI BẠN ĐỌC

Liên minh Chủ quyền Sinh kế giai đoạn 2013- 2025 là sự hợp nhất giữa CIRUM, CODE và SPERI trên một phương pháp luận tiếp cận có cải tổ nhằm tối ưu hóa các nỗ lực và thành quả trên cơ sở ba chiến lược trụ cột: 1) Đào tạo nông nghiệp sinh thái, 2) Xác lập Chủ quyền sinh kế, 3) Phụng dưỡng Thiên nhiên với ước nguyện, tầm nhìn trong mọi hành vi là nuôi dưỡng Dòng sông Dân sự luôn phẳng lặng, hiền hòa và lắng đọng những phù sa giữa đôi bờ Nhà nước và Tư nhân ...

SINH THÁI NHÂN VĂN SINH HỌC
NHÂN HỌC & SINH KẾ
DOANH NHÂN CỘNG ĐỒNG
MECO-ECOTRA
YIELD-AGREE
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
SPERI EMAIL
TIN TỨC
Phản biện xã hội về Dự thảo Luật về Hội
Hội nghị ngày 8 tháng 10 năm 2015 được tổ chức nhằm giải quyết các vướng mắc trong đồng quản trị rừng phòng hộ đầu nguồn dựa vào luật tục ...
» Xem tất cả
BÀI VIẾT
Phản biện xã hội về Dự thảo Luật về Hội
Những vấn đề xung quanh dự thảo Luật về Hội (Issues surrounding the draft bill for the Law of Association) là cuốn sách phản ánh trung thực ý kiến, quan điểm cũng ...
» Xem tất cả
VIDEO
 Giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng người Dao tại Bát Xát, Lào Cai
» Xem tất cả

Tổng số truy cập: 3317687


Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mekong
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí trẻ MECO-ECOTRA
Niềm Tin & Hành Vi
Tổ chức
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
- Cấu trúc Liên minh LISO
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
SPERI
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
- Canh tác Sinh thái
- LUPAPA (CHÍNH SÁCH ĐẤT RỪNG)
- MEKONG DMP
- Chiến lược
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội